SVEIKINAME GIMUSIUS LIEPOS MĖN.
View
“Arijus” UAB, Dainius Bagdonas, Liepos mėn. 11d.
“Egliana”, Arvydas Drąsutavičius, Liepos mėn. 14d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!
16 rugpjūčio 23, Antradienis 11:04

Rugpjūčio 18 d. Kauno vežėjų klubo susirinkimo metu svečiuose lankėsi Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius

Rugpjūčio 18 d. Kauno vežėjų klubo susirinkimo metu svečiuose lankėsi Užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Susirinkimo metu aptarti jau rezultatų davę darbai bei dar planuojami ar jau pradėti darbai vykdyti kurie turės teigiamos įtakos transporto bei logistikos kompanijoms, Lietuvos bei užsienio šalyse.
Klubo nariai su ministru aptarė bemaž visas Lietuvos vežėjams aktualiausias problemas užsienio šalyse. Kauno Vežėjų klubo nariai paskatinti, pateikti užklausas pačiam ministrui Linui Linkevičiui kaip jis galėtu dar padėti vežėjų kompanijoms su užsienio šalimis. Taip pat ministras atsakė į narių klausimus bendromis migracijos - politikos temomis, bei verslui svarbiomis temomis
Žinoma susirinkimo metu buvo skirta nemažai dėmesio į didžiausią pavojų keliančias problemas vežėjams, dėl Rusijos Federacijos naujos leidimų rūšies nustatymo tvarkos. Susirinkimo dalyviai išreiškė nuomonę, kad tikslinga kreiptis į RF kompetentingas institucijas dėl minėto projekto nuostatų atitikimo 1993 m. lapkričio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Rusijos Federacijos Vyriausybės Susitarimo „Dėl tarptautinio susisiekimo automobiliais" nuostatoms ir neigiamų pasekmių abiejų šalių transporto verslui.
Diskutuota apie vežėjų problemos Vakarų valstybėse. Lietuvos vežėjai Italijoje nuolat susiduria su problemomis dėl vežimų rūšies (dvišalis ar trečios šalies) nustatymo metodikos. Asociacijos nuomone, vežimų rūšis turi būti nustatoma, remiantis CMR važtaraštyje nurodyta krovinio pakrovimo ir iškrovimo vieta, o ne vadovaujantis informacija apie krovinio siuntėjo ar galutinio gavėjo buveinės registracijos šalį. Italijos pareigūnai nuolat baudžia Lietuvos vežėjus, skirdami administracines sankcijas ir transporto priemonių ilgalaikius sulaikymus.
Pabaigoje aptartos problemos ir didžiosios Europos Sąjungos šalyse – Vokietijoje ir Prancūzijoje. Šių šalių naujieji įstatymai Lietuvos vežėjams sukuria papildomą finansinę naštą bei administracinius reikalavimus, kurie padidina kaštus ir sumažina galimybę konkuruoti Vakarų Europos rinkose.