SVEIKINAME GIMUSIUS GRUODŽIO MĖN.
View
“Argva” UAB, Virginijus Daškevičius, Gruodžio mėn. 8d.
“Autonivera” UAB, Alvydas Razbadauskas, Gruodžio mėn. 12d.
“Sartoma” UAB, Šarūnas Vaškelis, Gruodžio mėn. 24d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!
18 gegužės 17, Ketvirtadienis 12:14

ĮVYKO NEEILINIS KVK SUSIRINKIMAS

Gegužės mėn. 15d., gavus 28 narių raštišką vardinę paraišką ir klubo revizoriaus Sauliaus Baltraičio reikalavimą,  įvyko neeilinis asociacijos “Kauno vežėjų klubas”susirinkimas.

Reikalavime bei vardinėje paraiškoje, buvo reikalaujama, dėl įtamptos situacijos KVK veikloje,egzistuojančių nesitarimų, kurie po daugelio įvykusių susirinkimų lieka neišspręsti, bei tikslu išsaugoti gerą asociacijos Kauno vežėjų klubas vardą bei prestižą, sušaukti neeilinį klubo posėdį.

Susirnkimo metu įvyko slaptas balsavimas dėl Prezidiumo narių Romo Vosyliaus ir Vidmanto Petkevičiaus atšaukimo iš einamų pareigų, bei prezidento Artūro Rutkausko prašymu pravestas slaptas balsavimas dėl asociacijos “Kauno vežėjų klubas” narių pasitikėjimo Prezidentu Artūru Rutkausku. Viso buvo registruoti 32 balso teisę turintys  Klubo nariai.

Po balsavimo rezultatų paskelbimo, Prezidiumo nariai Romas Vosylius, UAB Jotvainis (30 atstatydinti /1 neatstatydinti) ir Vidmantas Petkevičius, UAB Baltic transline transport (28 atstatydinti/2 neatstaydinti) buvo atšaukti iš einamų pareigų. Asociacijos “Kauno vežėjų klubas” nariai pareiškė pasitikėjimą Prezidentu Artūru Rutkausku (26 pasitiki/5 nepasitiki).

Po prezidiumo narių atšaukimo buvo iškeltos naujų Prezidiumo narių kandidaturos, bei surengtas slaptas balsavimas dėl jų išrinkimo. Po balsavimo rezultatų paskelbimo, naujais Prezidiumo nariais išrinkti Vytas Čičelis, UAB Dinaka ir Arvydas Drąsutavičius, A. Drąsutavičiaus firma Egliana.

Asociacijos “Kauno vežėjų klubas” nariai, naujai išrinktiems Prezidiumo nariams, linki sėkmės darbuose, bei puikių rezultatų !