SVEIKINAME GIMUSIUS RUGSĖJO MĖN.
View
“Transeta” UAB, Tomas Baublys, Rugsėjo mėn. 12d.
“Solotransa” UAB, Artūras Rutkauskas, Rugsėjo mėn. 13d.
“Barsukas” UAB, Arūnas Sukackas, Rugsėjo mėn. 21d.
“Tyrana” UAB, Artūras Geležiūnas, Rugsėjo mėn. 22d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!
14 vasario 05, Trečiadienis 09:21

Erlandas Mikėnas susitiko su susisiekimo ministru

Kauno vežėjų asociacijos prezidento Erlando Mikėno iniciatyva, Lietuvos vežėjams aktualūs klausimai šiandien buvo aptarti su susisiekimo ministru Rimantu Sinkevičiumi. Susitikime su ministru daugiausia dėmesio skirta ketinimams riboti vilkikų standartiniuose bakuose įvežamą degalų kiekį ir nuo gegužės 1 d. didinam kelių mokesčiui sunkiajam transportui.
„Susisiekimo ministrui buvo pateikta informacija apie vežėjams labiausiai rūpimus klausimus. Džiugu, kad p. R.Sinkevičius yra išsamiai susipažinęs su esama padėtimi ir supranta su kokiais sunkumais susiduria vežėjai, kad verslo aplinka nėra tokia ideali ir vežėjams kyla daug sunkumų. Sutariama, kad kuro įvežimo ribojimas gali būti pražūtingas vežėjams, ministras sutinka, kad tai skaudžiausiai atsilieptų mažiesiems vežėjams", - sako E.Mikėnas.
Susitikime E.Mikėnas nudžiugo iš ministro išgirdęs, kad Vyriausybė nesiims skubotų sprendimų, kol nebus atlikti išsamūs ekonominiai paskaičiavimai ir pasekmės vežėjų verslui.
„Informavome ministrą, kad kuro įvežimo ribojimai Lietuvos vežėjus paverstų visiškai nekonkurencingus su kaimyninių šalių vežėjais, ypač su vis daugiau lietuvių rinkų užimančiais lenkais. Jie, savo šalyje gamindami daug daugiau produkcijos negu mes, jau ir dabar vykdo daugiau pervežimų visoje Europoje mažesnėmis sąnaudomis. Įvedus dar daugiau ribojimų, Lietuvos vežėjai negalėtų su jais konkuruoti. Ministras supranta ir tarpvalstybinio susitarimo su Rusija svarbą, kur kuro įvežimas nėra ribojamas ir nuo tokių draudimų skaudžiai nukentėtų tik Lietuvos vežėjai", - teigia Kauno vežėjų asociacijos vadovas.
Susitikime aptartas ir šių metų gegužės 1 d. didėsiantis kelių mokestis. E.Mikėno teigimu, Lietuvos vežėjai, kurie sukuria beveik 15 proc. šalies bendrojo vidaus produkto (BVP) yra apkrauti per didele mokesčių našta, o pavyzdžiui Europos Sąjungos Tarybos ir Tarptautinio valiutos fondo nuolat rekomenduojamas lengvųjų automobilių mokestis yra neįvedamas.
Sprendžiant Lietuvos vežėjų klausimus, susisiekimo ministras pasigedo didesnio vežėjų asocijuotų struktūrų vaidmens. Todėl Lietuvos vežėjai ketina aktyvinti savo veiklą ir ryšius su valstybės institucijomis, kad valdžios atstovai būtų nuolat išsamiai informuojami apie šalies ekonomikai svarbią šaką – krovinių vežimo verslą.