SVEIKINAME GIMUSIUS LIEPOS MĖN.
View
“Hoptransa” UAB, Valdas Buivydis, Liepos mėn. 3d.
“Arijus” UAB, Dainius Bagdonas, Liepos mėn. 11d.
“Egliana”, Arvydas Drąsutavičius, Liepos mėn. 14d.
“Ivetra ir Ko” UAB, Valentinas Šeškus, Liepos mėn. 14d.
Didelių ir mažų pergalių, tikslų įgyvendinimo, teigiamos energijos!

Klubo įstatai

  • BENDROJI DALIS
  • KLUBO TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
  • KLUBO NARIAI, JŲ TEISĖS IR PAREIGOS, PRIĖMIMO, IŠSTOJIMO IR PAŠALINIMO IŠ KLUBO TVARKA
  • KLUBO STRUKTŪRINIAI PADALINIAI
  • KLUBO VALDYMAS
  • LĖŠŲ IR PAJAMŲ ŠALTINIAI, PAJAMŲ PANAUDOJIMO KONTROLĖS TVARKA
  • ĮSTATŲ KEITIMO TVARKA
  • KLUBO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS
  • DOKUMENTŲ IR KITOS INFORMACIJOS APIE KLUBO VEIKLĄ PATEIKIMAS KLUBO NARIAMS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS.

Įstatai priimti Kauno vežėjų klubo visuotiniame narių susirinkime 2010 m. gegužės 19 d. protokolu Nr. 04

Kauno vežėjų klubo Prezidentas: Romas Austinskas